TALK TO US
+254(0) 707490141 or +254 (0) 706 312 696

Sut mae ChatGPT yn gweithio we Tinder?

Sut mae ChatGPT yn gweithio we Tinder?

  • #dos ChatGPT ar gyfer eich proffil Tinder
  • #step 3 ChatGPT ar gyfer eich fideo cyflwyno
  • #cuatro ChatGPT are syniadau hwyliog ar gyfer dyddiadau
  • #5 ChatGPT ar gyfer deall menywod yn well

ChatGPT against Tinder

Offeryn deallusrwydd artiffisial AI newydd yw ChatGPT a good all eich helpu we ddod o hyd i gariad ar Tinder. Dyma sut mae’n gweithio: Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i rywun i siarad a nhw, rydych chi’n gofyn SgwrsGPT we gyfansoddi neges ragarweiniol yn seiliedig ar eich diddordebau. Yna rydych chi’n copio a good gludo’r neges an effective dderbyniwyd a’i hanfon from the eich interlocutor. Mae hyn yn gweithio’n wych oherwydd mae’n caniatau ichi dorri’r ia a good beth i’w ddweud.

Hyd yn hyn, mae ChatGPT wedi bod yn llwyddiannus wrth helpu pobl we ddod o hyd i gariad ar Tinder. Mewn gwirionedd, dywedodd us defnyddiwr ei bod hi wedi cael dyddiad gorau ei bywyd ar ol defnyddio ChatGPT. Operating-system ydych chi’n chwilio have always been ffordd newydd o ddod o hyd i gariad, efallai y byddai’n werth rhoi cynnig ar ChatGPT. Yn ogystal, gall ChatGPT eich helpu we osgoi camgymeriadau cyffredin y mae pobl yn eu gwneud wrth sgwrsio ar Tinder. Er enghraifft, gall ChatGPT eich helpu we osgoi dweud pethau sy’n rhy flaengar neu a beneficial allai droi’r person arall we ffwrdd.

Operating system ydych chi erioed wedi xmeeting Inloggen defnyddio chatbot ar Tinder, efallai eich bod wedi sylwi bod y sgwrs weithiau’n gallu teimlo braidd yn stiliog air-con yn annaturiol. Mae hynny oherwydd bod y rhan fwyaf o chatbots yn dibynnu ar ymatebion a ysgrifennwyd ymlaen llaw sy’n cael eu dewis yn seiliedig ar fewnbwn y defnyddiwr. Fodd bynnag, Mae ChatGPT yn wahanol. ChatGPT yw chatbot sy’n defnyddio AI i gynhyrchu ymatebion mewn amser genuine. Mae hyn yn golygu bod y sgyrsiau a good gewch gyda Mae ChatGPT yn fwy naturiol a good hylifol.

I wneud hyn, mae ChatGPT yn dibynnu ar ychydig o bethau gwahanol. Yn gyntaf, mae’n ystyried mewnbwn y defnyddiwr. Yn seiliedig ar hyn, bydd yn cynhyrchu ymateb. Yna, bydd yn edrych ar gyd-destun y sgwrs. Mae hyn yn cynnwys pethau fel lleoliad y defnyddiwr, year amser o’r dydd, a’u hanes. Gyda’r wybodaeth hon, gall ChatGPT gynhyrchu mwy ymateb perthnasol. Yn olaf, mae ChatGPT yn defnyddio formula dysgu. Mae hyn yn golygu po fwyaf y byddwch yn siarad a ChatGPT, y gorau y bydd yn eich deall. O ganlyniad, bydd y sgyrsiau an effective gewch gyda ChatGPT yn dod yn fwy a mwy naturiol dros amser.

#step 1 ChatGPT ar gyfer llinellau codi

Beth mae people wise yn ei wneud? Unwaith y byddant wedi dod o hyd i rywun we siarad ag ef, maent yn gofyn i ChatGPT gyfansoddi neges ragarweiniol yn seiliedig ar eu diddordebau, copio good gludo’r neges a beneficial dderbyniwyd a’i hanfon ar Tinder. Mae hyn yn gweithio’n wych.

Mae Tiktok yn llawn straeon doniol. Defnyddiodd un “cyn-filwr Tinder” ChatGPT we greu cerdd i fenyw yr oedd yn ei tecstio. Roedd hi’n ei hoffi, an excellent dywedodd nad oedd year un dyn erioed wedi ysgrifennu barddoniaeth iddi o’r blaen. Mae’r capsiwn i’r fideo yn honni mai dyma “ddyfodol Tinder.”

Dyma enghraifft arall, y tro hwn, gofynnodd defnyddiwr TikTok are gerdyn post codi pwysau. Poeri ChatGPT, “Ydych chi’n meindio operating-system ydw i’n sgwatio? Oherwydd mae’r ffordd rydych chi’n gwneud y ysgyfaint clun hynny yn gwneud fy nghoesau ychydig yn wan.”

Mae ChatGPT yn meddwl bod defnyddio llinellau codi yn niweidiol oherwydd gallai wneud i’r people arall deimlo’n anghyfforddus. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn credu bod hyn yn wir. Mewn gwirionedd, maen nhw’n meddwl y gall llinellau codi fod yn hwyl air cooling yn ddiniwed cyn belled a’u bod yn cael european union defnyddio yn y ffordd gywir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *